Tillbaka

Image

Jamii Bora, trädplantering i Kaputei

KE003

Samarbetspartner
Jamii Bora, Kenya.

Insyn och kontroll

Mikrofinanshusets grundare och general manager Lars-Olof Hellgren sitter i Jamii Boras styrelse.

Tids- och insamlingsram
Start december 2011. Pågår tills vidare. Obegränsat för ändamålet.

Projektrapport
Aktuell projektrapport finns längst ner på denna sida.

Insamlingsändamål
Bolagen som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital finansierar och bygger genom bolaget Kisaju View Park Ltd den nya staden Kaputiei, sex mil söder om Nairobi. När staden är färdigbyggd kommer minst 10 000 människor att bo där, varav minst hälften är barn och ungdomar. I Kaputiei bor redan nu omkring 2 000 människor.

Staden byggs i ett helt öppet landskap och som en del av projektet kommer träd att planteras för att skapa en god miljö för dem som bor där. Träd planteras för skugga, prydnad, vindskydd men också för fruktodlingar.

Målsättningen är att plantera minst 100 000 träd och buskar i Kaputiei. 50 kronor räcker för att plantera och vårda ett träd.

Inbetalningar
Gåvor betalas in till Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse. Bankgiro 786-9886. Märk betalningen ”KE 003 Träd”.

ProjektrapportKE003.pdf