Tillbaka

Image

Jamii Bora, kyrka i Kaputiei

KE005

Samarbetspartner
Kisaju View Park Ltd, Kenya (Jamii Bora).

Insyn och kontroll
Mikrofinanshuset Progress Capitals partner Lars-Olof Hellgren sitter i Jamii Bora Trusts styrelse och i Kisaju View Parks styrelse.

Tids- och insamlingsram
235 000 kronor har hittills samlats in till ändamålet. För pengarna har själva kyrkobyggnaden uppförts.

Ytterligare 100 000 kronor krävs för att slutföra projektet.
Dessa pengar kommer att användas till exteriör och interiör färdigställning: arbete med utemiljön (träd, växter m.m.), avloppsarbeten, målningsarbeten, köp av ytterportar, fönster, dörrar, kyrkbänkar, bord, stolar m.m.

Ursprungligen gjordes bedömningen att projektet skulle kosta 500 000 kronor att slutföra, men kostnadsramarna har kunnat revideras och projektet kommer att bli billigare än beräknat.

Projektrapport
Aktuell projektrapport från 2014-02-01 finns längst ner på denna sida.

Insamlingsändamål
Bolagen som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital finansierar och bygger staden Kaputiei, genom bolaget Kisaju View Park Ltd (tidigare Jamii Bora Makao Ltd). Kaputiei ligger sex mil söder om Nairobi i Kenya.

Insamlingen syftar till att möta efterfrågan från invånarna på en riktig kyrkobyggnad.

MFHI kommer att sluta avtal med den lokala ledningen för staden Kaputiei avseende drift och skötsel av kyrkan.

Inbetalningar
Gåvor betalas in till Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse. Bankgiro 786-9886. Märk betalningen ”KE 005 Kyrka”.