Tillbaka

Image

Skolbespisning i Kaputiei

Projekt-id
KE 007.

Samarbetspartner
Skolan i Kaputiei.

Insyn och kontroll
Insatsen sker i egen regi, genom nära samarbete med skolledningen.

Tids- och insamlingsram
Detta insamlingsprojekt avser 150 000 kronor och pågår under två år.

Projektrapport
Projektet kommer att rapporteras med jämna mellanrum i form av dokument som publiceras på den här webbplatsen. Se vår insamlingspolicy för generella villkor.

Insamlingsändamål
Kaputiei Primary och Secondary School har funnits i fem år. Det finns tolv klasser och drygt 350 elever. Under de första åren drevs skolan av organisationen Jamii Bora. Nu har ansvaret gått över till de lokala myndigheterna i Kenya.

Skolan har ingen bespisning. Föräldrarna får själva se till att barnen får med sig mat under dagen. Men många familjer har ont om pengar att köpa mat för varje dag. Stordriftsfördelarna med en skolbespisning är uppenbara, men kostnaden att starta en sådan är i sammanhanget hög och de lokala myndigheterna tillhandahåller inte den servicen.

Mikrofinanshusets Insamlingsstiftelse har identifierat en skolbespisning som ett projekt som på sikt kan bära sig ekonomisk, bland annat genom att föräldrarna betalar små avgifter för barnens skolmat. Nyttan för barnen av skolbespisning är också stor, eftersom det är enklare att ta till sig undervisningen om man inte är hungrig framåt eftermiddagen.

Genom att finansiera skolbespisningens uppstartsskede med gåvor bidrar givarna till att sätta guldkant på tillvaron för skolbarnen i Kaputiei, samtidigt som verksamheten kommer att kunna stå på egna ben på sikt, utan beroende av gåvor.

Kaputiei Primary och Secondary School ligger i den nya staden Kaputiei, som uppförs sex mil söder om Kenyas huvudstad Nairobi. Det är ett storskaligt byggprojekt som omfattar prisvärda egna hem för en befolkning på cirka 10 000 personer, i en blandad och välplanerad bostadsmiljö med ett kommersiellt centrum, skola, barnhem med mera.

Bolagen som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital finansierar och bygger genom bolaget Kisaju View Park Ltd den nya staden Kaputiei.

Inbetalningar
Gåvor betalas in till Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse. Bankgiro 786-9886. Märk betalningen ”KE 007 Skolbespisning i Kaputiei”.