Tillbaka

Image

Jamii Bora, barn & utbildning i Kaputiei

KE001
Samarbetspartner
Jamii Bora, Kenya.

Insyn och kontroll
Mikrofinanshusets grundare och general manager Lars-Olof Hellgren sitter i Jamii Boras styrelse.

Tids- och insamlingsram

Start december 2011. Pågår tills vidare. Obegränsat för ändamålet.

Projektrapport

Aktuell rapport finns längst ner på denna sida.

Insamlingsändamål
Bolagen som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital finansierar och bygger genom bolaget Kisaju View Park Ltd den nya staden Kaputiei, sex mil söder om Nairobi. När staden är färdigbyggd kommer minst 10 000 människor att bo där, varav minst hälften är barn och ungdomar. I Kaputiei bor redan nu omkring 2 000 människor. Där finns en Primary- och Secondary School . Där finns också ett barnhem med 80 barn.

Insamlingen för barn och ungdom i Kaputiei används för stöd till de olika verksamheter som riktar sig till barnen och ungdomarna, främst skolan och barnhemmet men också så småningom till förskoleverksamhet och andra aktiviteter där den lokala ledningen i Kaputiei upplever ett behov av stöd.

Skolan leds av en lokal skolstyrelse med vilken MFHI tecknar avtal avseende stöd i första hand till utrustning och läromedel. Stöd kan också komma att lämnas för skoluniformer och skolmat.

Barnhemmet drivs av Jamii Bora och avtal tecknas med dem avseende stöd till barnhemmets drift.

MFHI kommer också att träffa avtal med den lokala ledningen för staden Kaputiei avseende stöd som riktar sig till barnen och ungdomarna.

Inbetalningar
Gåvor betalas in till Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse. Bankgiro 786-9886. Märk betalningen ”KE 001 Barn”.

projektrapportKE001.pdf