Tillbaka

Image

Jamii Bora, hälso- & sjukvård i Kaputei

KE002

Samarbetspartner
Jamii Bora, Kenya.

Insyn och kontroll
Mikrofinanshusets grundare och general manager Lars-Olof Hellgren sitter i Jamii Boras styrelse.

Tids- och insamlingsram
Start december 2011. Pågår tills vidare. Obegränsat för ändamålet.

Projektrapport
Aktuell projektrapport finns längst ner på denna sida.

Insamlingsändamål
Bolagen som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital finansierar och bygger genom bolaget Kisaju View Park Ltd den nya staden Kaputiei, sex mil söder om Nairobi. När staden är färdigbyggd kommer minst 10 000 människor att bo där, varav minst hälften är barn och ungdomar. I Kaputiei bor redan nu omkring 2 000 människor.

I Kaputiei finns redan statligt avlönad sjukvårdspersonal som använder sig av ett av bostadshusen som en enkel sjukstuga. I planen ingår att uppföra en särskild byggnad som ska bli Kaputieis sjukstuga. Genom gåvor till detta projekt stöds uppbyggnaden av sjukstugan samt inköp av utrustning.

Stödet kommer även att omfatta utbildning i förebyggande mödra- och barnhälsovård, nutrition, hiv/aids och vaccinationsprogram. Sådana stöd ska följa och möjliggöra de statliga kampanjer på olika områden som genomförs i Kenya.

Ett exempel på sådant möjliggörande kan vara att se till att sjukstugan i Kaputiei har logistiska resurser för att kunna hämta vaccin som tillhandahålls i samband med statliga kampanjer, men som det offentliga inte har resurser och kapacitet för att distribuera hela vägen ut till mottagarna i Kaputiei.

Inbetalningar
Gåvor betalas in till Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse. Bankgiro 786-9886. Märk betalningen ”KE 002 Hälsa”.

projektrapportKE002.pdf