Ge en gåva

Gåvor betalas in på Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse BG 786-9886. Märk betalningen med namnet på det projekt som du vill stödja. Läs mer om projekten under Projekt.

Vårt löfte till dig som givare är att insamlingsverksamheten sköts på ett korrekt och transparent sätt i enlighet med god etik och moral. Läs vår insamlingspolicy här (pdf).

Vårt arbete är förenat med administration och informationskostnader. Vi garanterar att minst 85 procent av de totala intäkterna går till ändamålet.