Om oss

Bakgrund

Mikrofinanshusets insamlingsstiftelse bildades 2011. En stadigt ökande efterfrågan på att kunna ge gåvor och möjligheter att genomföra projekt tillsammans med partners till bolagen som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital ligger bakom bildandet av insamlingsstiftelsen.

Ändamål

Vårt ändamål är att främja social och ekonomisk utveckling bland behövande i utvecklingsländer, bland annat genom samverkan med mikrofinansinstitutioner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Verksamhet

Insamlingsverksamheten avser i första hand utvecklingsinsatser relaterade till mikrofinansinstitutioner och andra organisationer som främjar tillgången till småskaliga finansiella tjänster. Insamlingsverksamheten kan också avse informations- och utbildningsinsatser i Sverige angående mikrofinans.

Uppropet

En insamlingsstiftelse bildas genom ett upprop. Vårt upprop riktades den 22 december 2011 till medlemmar i Jamiibora Scandinavia Ekonomisk förening och aktieägarna i Jamiibora Scandinavia AB, Jamiibora Nordic AB och Nordic Microcap Investment AB. Uppropet kan du läsa här (pdf).

Stadgar

Våra stadgar kan då läsa här (pdf).