Vi stärker människor och samhällen - utan att skapa beroende

Våra insamlingar går till projekt som genomförs i samverkan med mikrofinansinstitutioner i Afrika söder om Sahara och som är partners till bolagen som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital. Vi har full insyn i projekten vi finansierar och vet att pengarna används på rätt sätt.

Mikrofinanshuset Progress Capital är den ledande aktören för investeringar i den afrikanska mikrofinanssektorn. Vi vet att det är viktigt att göra skillnad på gåvor och investeringar. För att vara framgångsrika och växa behöver mikrofinansinstitutioner riskkapital från investerare, inte gåvomedel.

Våra gåvofinansierade projekt ger skyddsnät och stärker samhällen. Människorna som använder de småskaliga finansiella tjänsterna har inga offentliga skyddsnät runt omkring sig. Därför jobbar många mikrofinansinstitutioner med att stärka kunderna, bortom den affärsdrivande verksamheten. Det gör att människorna bättre kan utnyttja potentialen i de finansiella tjänster som de erbjuder. Där ser vi stora möjligheter för gåvor som stärker människor och samhällen utan att skapa beroende.