Mikrofinanshusets Insamlingsstiftelse bedriver inte längre någon verksamhet.