Mikrofinanshusets Insamlingsstiftelse bedriver inte längre någon verksamhet.

DENNA WEBBPLATS KOMMER INOM KORT ATT STÄNGAS.
För information kontakta lars-olof.hellgren@progresscapital.se